WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING (POPIA) KENNISGEWING

DEGE TREKKERS WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING (POPIA) KENNISGEWING

Alle klante/kliënte, verskaffers, kontrakteurs, derde partye sal hieronder as besoekers verwys word

Geagte Gewaardeerde kliënt/kliënt, verskaffer, kontrakteur, derde party

Aangesien die Suid-Afrikaanse Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) amptelik op 1 Julie 2021 afgedwing sal word, stel DEGE TREKKERS BK hiermee alle besoekers in kennis van die voldoening van DEGE TREKKERS BK hieraan. Die POPI-wet beoog om kubermisdaad hoofsaaklik in samewerking met regerings internasionaal te beveg.

Die POPI-wet beoog ook9 om die reg op privaatheid te bevorder en terselfdertyd die vloei van inligting en die reg op toegang tot inligting te beskerm.

Die POPI-wet vestig die reg op privaatheid en beskerm terselfdertyd die vloei van inligting en die reg op toegang tot inligting.

Die POPI-wet bepaal die regte en pligte van organisasies om persoonlike data vir besigheid in te samel en te gebruik, gebalanseerd teen die reg van individue om hul persoonlike besonderhede te respekteer.

Hierdie kennisgewing stel uiteen hoe persoonlike inligting deur DEGE TREKKERS BK ingesamel, gebruik en beskerm sal word soos vereis deur die POPI-wet.

Die persoonlike inligting wat DEGE TREKKERS BK mag benodig, sal voldoen aan die vereistes soos uiteengesit in die POPI-wet van 2013.

Besoekers erken en hou die reg om ‘n lys van die naam en adresse van ‘n potensiële ontvanger/s van die inligting aan te vra en om die inligting te hersien en reg te stel.

Besoekers erken dat die versameling, verwerking en oordrag van die inligting belangrik is om die kontraktuele verhouding met DEGE TREKKERS BK af te dwing

Alle persoonlike inligting sal veilig gehou word. Wanneer DEGE TREKKERS BK ander organisasies opdrag gee om ondersteuningsdienste te verskaf, sal DEGE TREKKERS BK ‘n skriftelike ooreenkoms met die operateur sluit om vertroulikheid en sekuriteitsmaatreëls in te stel en te handhaaf om die veiligheid van persoonlike inligting te verseker.

Sou DEGE TREKKERS BK bewus word dat persoonlike inligting op enige manier gekompromitteer is, sal ons jou dienooreenkomstig sowel as die relevante Reguleringsowerhede binne die voorgeskrewe tydlyne in kennis stel. As deel van die kennisgewing van die oortreding, sal DEGE TREKKERS BK inlig oor die aard van die oortreding en watter stappe gedoen kan word om jou inligting te beskerm.

Die uwe,

H A GRAAD

INLIGTINGSBEAMPTE